• 1
  • 2
  • 3

Specjalne

FARBY SPECJALNE

Farby do szerokiej gamy zastosowań specjalistycznych m.in.

Złoty Stok

Cynkosil – farba etylokrzemianowa antykorozyjna jednoskładnikowa wysoko pigmentowana pyłem cynkowym do gruntowania konstrukcji stalowych narażonych na działania atmosfery przemysłowej lub wysokich temperatur (do 400oC) .

POLIFARB ŁÓDŹ

TIXOKOR-G2 - farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna tiksotropowa

Grubopowłokowa farba poliwinylowa do gruntowania podłoży stalowych i żeliwnych w zabezpieczeniach antykorozyjnych maszyn, urządzeń, konstrukcji w budownictwie ogólnym i przemysłowym, konstrukcji energetycznych, słupów, latarni, barierek, ogrodzeń, zbiorników magazynowych.

RAFIL

Emalia kreodurowa charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną powłok, bardzo dużą odpornością na ścieranie i szybkie zmiany temperatury. Cechą charakterystyczną jest odporność na działanie mieszanki benzynowej, kwasów i elektrolitów.

MALEXIM

POLCYNK1 Jednoskładnikowa farba etylokrzemianowa antykorozyjna cynkowa 90% odporna na temperatury do 400 stopni C.

PPG POLIFARB CIESZYN

Lakiery i emalie elektroizolacyjne

Ftalur emalia i lakier- Emalia ftalowa uretanowana elektroizolacyjna popielata do pokrywania uzwojeń

Lakier RDB-9 - Lakier ftalowy modyfikowany elektroizolacyjny do nasy cania uzwojeń

Lakier PMR/F - Lakier poliestrowy modyfikowany elektroizolacyjny do nasycania uzwojeń klasy F

TEKNOS

Galwasol 19 - Farba etylokrzemianowo-cynkowa, jednoskładnikowa, szybko schnąca,

samorzutnie utwardzająca się pod wpływem wilgoci atmosferycznej.

CARBOLINE

Flame Stal farba ognioodporna pęczniejąca – jest to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Farba Flame Stal pod wpływem wysokich temperatur ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. 

ZŁOTY STOK   zloty stok
POLIFARB ŁÓDŹ polifarb lodz
RAFIL rafil
MALEXIM malexim
PPG CIESZYN ppg cieszyn
TEKNOS teknos
CARBOLINE

carboline

Kontakt

PPHU POLIFARB Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44b

44-100 Gliwice